اندیـشه معـــــــــــلم
درخت تو گر بار دانش بگیرد ** به زیر آوری چرخ نیلوفری را
[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]
[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]

 

 

[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]

دریافت فایل کامل کتاب: 
[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]

دریافت فایل کامل کتاب: 

 اداره كل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشي

[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]

دریافت فایل کامل کتاب: 

 اداره كل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشي

[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]
اعتبار مهارتهاي جديد دوره هاي ICDL 


اداره محترم برنامه ريزي وآموزش نيروي انساني استان با سلام و احترام با عنايت به اطلاعيه مورخ 93/4/15 معاونت در سامانه hrt.medu.ir در خصوص مهارتهاي جديد دوره هاي ICDL (مندرج در بند 6 بخشنامه شماره 101/1/6498 مورخ 93/3/28) به اطلاع مي رساند: اعتبار دوره هاي جديد مذكور به جز هفت مهارت موضوع بخشنامه شماره 16/4774/610 مورخ 20/4/86 (مفاهيم پايه فناوري اطلاعات،استفاده از كامپيوتر و مديريت فايل ,word , Excell , Access , power point , Internet ) تاكنون از سوي معاونت راهبردي رياست جمهوري اعلام نگرديده ، لذا نظر آن استان را به مفاد نامه استعلام سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي به شماره 4468/1/101 مورخ 31/2/93 و پاسخ آن از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور(معاونت نوسازي اداري) به شماره 210/93/5041 مورخ 93/4/15 معطوف مي دارد.(پيوست) معاونت آموزش منابع انساني 
  فایل ضمیمه

معاونت آموزش های کوتاه مدت نیروی انسانی

[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]
موضوع: ثبت اطلاعات مربوط به فراگيران در سامانه ltms جهت دوره تامين مدرسي برنامه تعالي مديريت مدرسه


اداره كل آموزش و پرورش استان با سلام و احترام بدين وسيله به آگاهي مي رساند: دوره هاي برنامه ريزي استراتژيك در آموزش و پرورش با كد 91402019 و خودارزيابي با كد 91402101 بر روي سامانه LTMS قرار داده شده است لذا موجب امتنان است ضمن ثبت نام فراگيران به نكات ذيل توجه فرماييد. 1- جمع دو دوره 54 ساعت مي باشد ولي 40 ساعت آن بصورت حضوري برگزار مي گردد. 2- افرادي كه ثبت نام مي شوند بايد در هر دو دوره حضور داشته باشند بطور مثال سهميه آذربايجان شرقي 17نفر مي باشد كه بايد اين افراد هم در دوره برنامه ريزي استراتژيك و هم در دوره خودارزيابي ثبت نام شوند. 3- در انتخاب فراگيران اولويت با مديران واحد آموزشي مي باشد كه حداقل 3 سال سابقه مديريت داشته باشند در صورت نبود فراگير واجد شرايط، استان مي تواند از كارشناس امور آموزش نيز استفاده نمايد. 4- فراگيران از آوردن همراه خودداري فرمايند زيرا مراكز مجري به تعداد سهميه جا براي پذيرش افراد دارند.

معاونت آموزش های کوتاه مدت نیروی انسانی

[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]

برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید: 

 اداره كل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشي

[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]
با سلام و احترام،
با عنایت به ابلاغ زمانبندی كلاس های آموزشی دوره های كوتاه مدت تامین مدرس كشوری ویژه كتب تازه تالیف پایه های چهارم ابتدایی و پایه دوم دوره اول متوسطه (پایه هشتم) و اعزام اولین گروه از مدرسان به دوره های تامین مدرس كشوری در تاریخ 18/5/93 بدین وسیله به اطلاع می رساند:
مرحله منطقه ای دوره های مذكور ویژه كلیه همكاران محترم واجد شرایط بعد از نیمه دوم شهریور ماه (15/6/93 به بعد) در مناطق و نواحی برنامه ریزی و اجرا خواهد شد. لذا همكاران عزیز می توانند مطابق زمان اعلام شده و متناسب با رشته تدریس خود دوره های آموزشی را از محل خدمتشان پیگیری نمایند. 

اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استان

[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]
برابر سیاستهای سال های گذشته و اضافه شدن اصل « تمركز زدایی»  به اصول چهارگانه اولویت های وزارت محترم آموزش و پرورش ، خواهشمند است نسبت در موارد زیر توجه وافر معمول گردد  :
1 . كلیه همكاران فرهنگی شاغل در مدارس و ادارات نواحی و مناطق ؛ در رابطه با دریافت پاسخ به سئوالات احتمالی ، بررسی و تأیید گواهینامه های برون سازمانی ، تعقیب كم  و كیف گواهینامه های مورد نظر یا مفقودی و ... به كارشناسی آموزش نیروی انسانی ناحیه/ منطقه محل خدمتی خود مراجعه نمایند و از مراجعه مستقیم به اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره كل ، جداً خودداری فرمایند.
 
2 . كارشناسان محترم آموزش نیروی انسانی نواحی و مناطق ؛ نیز برابر ضوابط و مقررات معمول نسبت به پاسخگویی به سئوالات مراجعین محترم ، بررسی و تایید گواهینامه های برون سازمانی و ... اقدام نمایند و در صورت نیاز به استعلام یا بررسی و پاسخگویی به سئوالات از طریق مكاتبه با استان استعلام نموده و اقدام مقتضی را معمول فرمایند. ضمناً از هدایت همكاران محترم به اداره كل(اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی)جهت ارائه طریق و هر مورد دیگر اجتناب نمایند.

اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استان
8 / تیر / 1393

[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]

ﺍﻟﻬﻲ ! ﺩﺭ ﻋﻂﺎﻱ ﻋﻴﺪﺍﻧﻪ به كرم خوﺩ ﺑﻨﻜﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﻛﻪ آنچه ﺗﻮﺭﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻫﻴﺞ ﻛﺲ ﺑﺮ نيايد

[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]

برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید: 
[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]
[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]

[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]
[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]

اگر من یک سکه داشته باشم و تو هم یک سکه و ما سکه هایمان را عوض کنیم باز هم هرکدام یک سکه داریم،

اما اگر من یک تجربه داشته باشم و تو هم یک تجربه و ما تجربه هایمان را عوض کنیم هرکدام دو تجربه داریم.

[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]

برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید: 
[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]

دريافت فايل

اداره كل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشي

[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]
عدم تاييد گواهي نامه هاي جديد بنياد ICDL با عنوان گواهي نامه پروفايل 

رئيس محترم اداره برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني استان

 با سلام و احترام

        در راستاي بخشنامه شماره 6498/1/101 مورخ 28/3/93 سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي مبني بر پذيرش گواهي نامه هاي جديد بنياد ICDL با عنوان گواهي نامه پروفايل به اطلاع مي رساند:

با عنايت به اين كه دوره هاي جديد (موضوع بند 6 دستورالعمل مذبور) تا كنون از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني تصويب، تاييد و به اين مركز اعلام نشده است. لذا موجب امتنان است دستور فرماييد از تاييد و پذيرش اين نوع گواهي نامه هاي بنياد ICDL خودداري به عمل آيد.

بديهي است به محض وصول تصويب دوره هاي مورد نظر مراتب به اطلاع آن استان خواهد رسيد.

                          جان محمد دهقان پور

                    معاون برنامه ريزي آموزش منابع انساني

منبع:معاونت آموزش هاي كوتاه مدت نيروي انساني

ضميمه

[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]
[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]
برابر سیاستهای سال های گذشته و اضافه شدن اصل « تمركز زدایی»  به اصول چهارگانه اولویت های وزارت محترم آموزش و پرورش ، خواهشمند است نسبت در موارد زیر توجه وافر معمول گردد  :
1 . كلیه همكاران فرهنگی شاغل در مدارس و ادارات نواحی و مناطق ؛ در رابطه با دریافت پاسخ به سئوالات احتمالی ، بررسی و تأیید گواهینامه های برون سازمانی ، تعقیب كم  و كیف گواهینامه های مورد نظر یا مفقودی و ... به كارشناسی آموزش نیروی انسانی ناحیه/ منطقه محل خدمتی خود مراجعه نمایند و از مراجعه مستقیم به اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره كل ، جداً خودداری فرمایند.
 
2 . كارشناسان محترم آموزش نیروی انسانی نواحی و مناطق ؛ نیز برابر ضوابط و مقررات معمول نسبت به پاسخگویی به سئوالات مراجعین محترم ، بررسی و تایید گواهینامه های برون سازمانی و ... اقدام نمایند و در صورت نیاز به استعلام یا بررسی و پاسخگویی به سئوالات از طریق مكاتبه با استان استعلام نموده و اقدام مقتضی را معمول فرمایند. ضمناً از هدایت همكاران محترم به اداره كل(اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی)جهت ارائه طریق و هر مورد دیگر اجتناب نمایند.

اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استان
8 / تیر / 1393

[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]

حلول ماه مبارک رمضان، بهار قرآن
ماه عبادت‌های عاشقانه و نیایش‌های عارفانه و بندگی خالصانه را
 تبریک عرض میکنیم، التماس دعا...

btsiy0wwyft6fnfqd475

اى مسلمانان! هنگامى که هلال ماه رمضان ظاهر شد، شیطان‌هاى رانده شده زنجیر مى‌شوند، درهاى آسمان، درهاى بهشت‌ها و درهاى رحمت گشوده مى‌شوند. درهاى جهنم بسته شده، دعا مستجاب شده و به هنگام هر افطار خداوند آزاد شدگانى دارد که آنها را از آتش جهنم آزاد مى‌کند و هر شب منادى ندا مى‌دهد: آیا سائلى هست ؟ آیا استغفار کننده‌اى هست ؟ خدایا به هر خرج کننده اى عوض و به هر بخیلى تلف عنایت فرما

[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]

بسمه تعالی

با عرض سلام و ادب خدمت همكاران ،اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استان در نظر دارد برای همكارانی كه در سال 1392 در كلاسهای حضوری دوره مربوطه شركت نموده ولی در آزمون آن موفق به كسب امتیاز لازم نگردیده اند برای آخرین فرصت آزمون مربوطه را برگزار نماید . لذا مقتضی است همكاران ذیربط  از تاریخ 93/4/6 با مراجعه به سامانه LTMS، از وضعیت ثبت نام و زمان آزمون خود اطلاع حاصل فرمایند .توضیح اینكه ثبت نام همكاران در سامانه مذكور بطور متمركز ( توسط اداره برنامه ریزی استان ) در تاریخ یاد شده انجام خواهد یافت . ضمناً برای مشاهده و دریافت محتوای آموزشی به آدرس زیر مراجعه گردد :

http://cms.medu.ir/eapazhoohesh

فايل ضميمه

اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استان تیر ماه 1393

[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]
[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]
[ ] [ ] [ سرگروه پایه ی دوم ابتدايي :خانم عزیززاده ]
........ مطالب قديمي‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

.• این وبلاگ پلی است بین معلم و دانش آموزان و اولیای آنها •.
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، به وبلاگ کلاس دوم خوش آمديد . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و مارا در بهتر شدن كيفيت مطالب سایت ياري فرمایید .
لينک دوستان
امکانات وب
Mounting created Bloggif
widgets
Online User
IranSkin go Up
?